Rakaca Tó, Rakaca patak
Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Vízkezelő: Horgász Egyesületek B.A.Z. Megyei Szövetsége

Felnőtt 2,700 HUF 6,500 HUF 15,000 HUF 24,200 HUF
Ifjúsági 1,400 HUF - - 12,100 HUF

Figyelem

A jegy vásárlásához be kell lépnie!

Rakaca-tó 2017 évi Általános horgászrendje
 

 1. Horgászni csak érvényes horgászigazolvánnyal, államijeggyel és területi engedéllyel együtt lehet!
 2. A jogszabályokban és az Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok és korlátozások érvényesek az alábbi eltérésekkel!
 3. Általános területi engedély behordásos horgászmódszer használatára nem jogosít fel! Kiegészítő jegy vásárlására van lehetőség!
 4. A napi jegy 24-órás horgászatra jogosít fel a horgász által megjelölt időponttól! A napi jegy birtokosa az 1 napra engedélyezett megtartható hal mennyiséget tarthatja meg akkor is ha napforduló történik a horgászat időtartama alatt!

A téli horgászrend érvényességi ideje alatt a napijegy a horgász által meghatározott napon 06 h-tól 18 h-ig érvényes.

 1. Megtartható napi mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen 3db, amiből 2 db tartozhat azonos fajhoz, az “egyéb” kifogható hal mennyisége 5kg/nap.
 2. Megtartható éves mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen: 50db/év/ területi jegy.

Az éves mennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül! Ezen felüli mennyiség megtartásához a horgász az adott évben +1 új területi engedély vásárlására jogosult.

 1. Megtartani kívánt halak felső, egyedi súlyhatárai. Elvihető:

                                     Ponty:  maximum 6kg/egyedig,

                                     Süllő:   maximum 4kg/egyedig,

                                     Csuka:  maximum 5kg/egyedig.                            

 1. Gyermek horgász érvényes állami és területi engedéllyel, 1 úszós horgászkészséggel horgászhat.
 2. Éjszakai horgászat Április 01-től - Október 31-ig engedélyezett.
 3. Téli horgászrend: Horgászni November 01-től - Március 31-ig 06:00-18:00 óra között engedélyezett! Ezen időszakon kívül , horgászkészséggel a vízparton tartózkodni tilos.
 4. Táblával, illetve bójával megjelölt “kíméleti terület”-en horgászni, közlekedni és tartózkodni TILOS! Kivéve belépési engedéllyel rendelkezők és az arra jogosultak!
 5. Mindenfajta szemetelés TILOS! A szemetelés szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 6. Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint a horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni,vagy ha erre van lehetőség a kihelyezett hulladékgyűjtőkben elhelyezni. Szemetes horgászhelyen való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 7. Foglalt hely létesítése TILOS!
 8. Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésére használt eszközöket a vízből a horgászat befejeztével el kell távolítani.
 9. 10 napnál hosszabb ideig tartó, folyamatos táborozás TILOS !
 10. A halászati őr a felállított sátor, tábor lebontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást . Felszólítás után azonnal meg kell kezdeni a táborhely felszámolását!
 11. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti.
 12. Felügyelet nélkül hagyott halfogásra alkalmas horgászkészségek tulajdonosától a területi engedély azonnal bevonásra kerül,és a tulajdonos ellen halvédelmi szabálysértési eljárás indul! Az eszközök átvételi elismervény ellenében elvételre kerülnek.
 13. A súlyhatár feletti,nem elvihető kategóriába tartozó halakat a nap bármelyik időszakában “betárolni” TILOS ! Azokat, mérlegelés, és fényképezés után azonnal kíméletesen vissza kell engedi a vízbe!
 14. A horgász a kifogott halakkal kíméletesen köteles bánni, azok megjelölése, csonkítása TILOS! A horgász gondatlanságából adódó halpusztulás esetén a vízterület kezelője kártérítési igénnyel élhet az elpusztult hal értékében!
 15. A halgazdálkodási jog tulajdonosa a vétkes horgászokat a halvédelmi szabálysértési eltiltás mellett a tavon történő horgászattól is eltilthatja, amiről a Horgász Szövetség fegyelmi bizottsága dönt. Az eltiltási idő megszegése az eltiltási idő további meghosszabbítását vonja maga után.           
 16. A területi engedély megváltásakor a horgász a Horgászrend szabályait tudomásul veszi,azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el! Egyben hozzájárul ahhoz,hogy a horgászrend megsértése esetén róla fénykép,vagy videó felvétel készülhessen!

    A képek és felvételek kezelése a hatályos rendelkezések alapján történik!
 

Csónak használatának rendje

 

1. Csónakból horgászni csak saját felelősségre lehet!
2. Csónak használata regisztrációhoz van kötve! Ennek határideje a meglévő csónakokra 2016 május 31, az új csónakoké folyamatos. A regisztrációt a tavon szolgálatot tévő halászati őrök végzik, akik a regisztrált csónakot azonosítóval látják el!
3. A Rakaca-tavon robbanó motoros csónakkal közlekedni csak a Halászati őrök és a rendészeti feladatokat ellátó személyek részére engedélyezett!
4. Csónakkal való közlekedés a parttól számított 50 méteres sávon kívül engedélyezett.
5. Csónakból történő horgászat,04:00-23:00 óráig engedélyezett. 23 és 04 óra között a vízen tartózkodni tilos!
6. Sötétedéskor a csónakot jól látható módon ki kell világítani
7. Csónakból történő pergetés Május 1-December 31 között engedélyezett!
8. Csónakos horgászat közben más horgászok zavarása TILOS!
9. Behordásos horgászatra kijelölt területen, a bójával, előírásos módon megjelölt,területet 20  méteres körzetben megközelíteni, illetve a területre “ráhorgászni” TILOS!